ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To Tech II kit μαζί με το TIS της OPEL, είναι το διαγνωστικό εργαλείο για όλα τα οχήματα του ομίλου GM. Opel, SAAB, ISUZU, Vauxhall, διαβάζονται και ρυθμίζονται από το εργαλείο της OPEL.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Front Brakes Repair $49.95
Rear Brakes Repair $59.95
Rear Brake Shoes $65.25
Axle $149.95 Each
Starters / Alternators $225.95 Plus Parts

SCOPE OF WORK

We offer full range of garage services to vehicle owners in Tucson. Our professionals know how to handle a wide range of car services. We can handle any problem on both foreign and domestic vehicles.

  • We make auto repair and maintenance more convenient for you
  • We are a friendly, helpful and professional group of people
  • Our professionals know how to handle a wide range of car services
  • We get the job done right — the first time
  • Same day service for most repairs and maintenance

We offer full range of garage services to vehicle owners in Tucson. Our professionals know how to handle a wide range of car services. We can handle any problem on both foreign and domestic vehicles.

  • We make auto repair and maintenance more convenient for you
  • We are a friendly, helpful and professional group of people
  • Our professionals know how to handle a wide range of car services
  • We get the job done right — the first time
  • Same day service for most repairs and maintenance
© Copyright 2016 GT Service Solution Designed by